Μεταφορά Ασυνόδευτων Δεμάτων

Η Athens Web Taxi αναλαμβάνει την μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και εγγραφών εξαιρετικής σημασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιχειρήσεων και ιδιωτών για την άμεση, γρήγορη, έμπιστη και ασφαλή μεταφορά τους.